Borang Pendaftaran Pelajar Online - SEKOLAH MENENGAH INTEGRASI SAINS TAHFIZ MAIWP
Perhatian:
- Sila isi maklumat di bahagian A, B, C, D, E, F, G
- Sila isikan semua maklumat
- dan klik butang 'Hantar / Submit' di penghujung borang.

A. MAKLUMAT PERMOHONAN
PERMOHONAN KE SEKOLAH*
UNTUK KEMASUKKAN SESI*
UNTUK DARJAH/TINGKATAN*
*
SEKOLAH TERDAHULU
B. MAKLUMAT PELAJAR
Nama Pelajar*
Warganegara
No KP/MyKid* Eg. 080701075251
No Surat Beranak Eg. Y9000129
Tempat Lahir*
Tarikh Lahir*
Jantina*
Bangsa / Agama*
Tel. Bimbit* (Contact) Eg. 0123456789
Email* (Contact)
Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah Eg. 0380001234
Alamat Rumah*
Bandar*
Poskod*
Nama Sekolah Kebangsaan
Alamat Sekolah Kebangsaan
Nama Sekolah Rendah Agama
Alamat Sekolah Rendah Agama
Berat kg
Tinggi cm
Penyakit/Alahan/OKU

 Lain-Lain (Nyatakan)
 
Untitled Document
C. MAKLUMAT BAPA
Nama*
No KP* Eg. 760103075251
Pekerjaan*
Pendapatan* (RM) Eg. 5500
Bulanan* (RM) Eg. 5500
Pendapatan Lain* (RM) Eg. 5500
Jumlah (Sebulan)* RM Eg. 5500
Majikan*
Alamat Pejabat
Tel. Bimbit* Eg. 0123456789
Tel. Rumah Eg. 0380081234
Tel. Pejabat* Faks:
Kelulusan Akademik Tertinggi
Eg. Ijazah Sarjana Muda
Email *
Eg. mel@yahoo.com
D. MAKLUMAT IBU
Nama*
No KP* Eg. 760103075250
Pekerjaan* Suri Rumah(Klik)
Pendapatan* (RM) Eg. 5500
Bulanan (RM) Eg. 5500
Pendapatan Lain (RM) Eg. 5500
Jumlah (Sebulan) RM Eg. 5500
Majikan
Alamat Pejabat
Tel. Bimbit* Eg. 0123456789
Tel. Rumah Eg. 0380001234
Tel. Pejabat Faks :
Kelulusan Akademik Tertinggi
Eg. Ijazah Sarjana Muda
Email
Eg. mel@yahoo.com
E. TANGGUNGAN IBU/BAPA/PENJAGA(anak di bawah umur 18tahun atau masih menuntut di IPT)
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Umur Pertalian Tahun/Ting./Sem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F. UNTUK DIHUBUNGI JIKA KECEMASAN (Bukan Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* Eg. 0123456789
 Tel. Rumah Eg. 0380001234
 Tel. Pejabat Eg. 0380001234
 Faks
 Email
Eg. mel@yahoo.com
Untitled Document
G. MAKLUMAT AKADEMIK
1. MAKLUMAT PEPERIKSAAN UPSR
PERHATIAN. HANYA PELAJAR 5A SAHAJA LAYAK MEMOHON. (Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
NAMA SEKOLAH*
TAHUN PEPERIKSAAN*
BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
BAHASA MALAYSIA PENULISAN
BAHASA INGGERIS
SAINS
MATEMATIK
PEKA
FARDU AIN
2. PEPERIKSAAN LAIN (Contoh: KAFA)
*Matapelajaran Dan Gred Peperiksaan Yang Wajib Diisi
Nama Sekolah
Tahun
Nama Peperiksaan
  Mata Pelajaran Gred/Keputusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. MAKLUMAT KOKURIKULUM
  Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Tahap Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
1
2
3
4
5
4. PENGUASAAN AL-QURAN
Kelancaran Membaca Quran Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Membaca Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Menulis Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Telah Khatam Quran Ya   Tidak.
Jika TIDAK, juzuk ke berapakah sekarang?
Pernah Hafaz Quran Ya   Tidak.
Jika YA, Brapa juzukkah yang telah dihafal?
Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak SEKOLAH MENENGAH INTEGRASI SAINS TAHFIZ MAIWP berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada tanpa sebarang notis.