Cetak
  
  

Refresh
  
  

Tutup
Organization Logo
Yayasan Terengganu
Bangunan Yayasan, Jalan Sultan Ismail, 20200 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman
Tel:09-6221733  Fax:09-6232944  http://www.ytrg.terengganu.gov.my


BORANG PERMOHONAN -
A. MAKLUMAT PERMOHONAN
Jenis Permohonan
Tahun Pendaftaran
Nama Sekolah / Institusi
Peringkat Pengajian
Nama Kursus Diambil
Tarikh Mendaftar Kursus
Tempoh Pengajian  SEMESTER
B. MAKLUMAT PEMOHON
Nama Pelajar
Warganegara
No KP (Baru)
No Surat Beranak
Tempat Lahir
Tarikh Lahir
Jantina
Bangsa / Agama
Tel. Bimbit (Contact)
Email (Contact)
Tel. Rumah
Alamat Rumah
Bandar
Negeri
Daerah (TERENGGANU Sahaja)
Kawasan DUN
No Akuan BSN
Nama Sekolah
Peperiksaan
Tahun
Gred
C. MAKLUMAT BAPA
Nama
No KP
Tempat Lahir
Pekerjaan
Gaji (RM)
Majikan
Alamat Pejabat
Tel. Bimbit
Tel. Rumah
Tel. Pejabat
Email
D. MAKLUMAT IBU
Nama
No KP
Tempat Lahir
Pekerjaan
Gaji (RM)
Majikan
Alamat Pejabat
Tel. Bimbit
Tel. Rumah
Tel. Pejabat
Email
E. MAKLUMAT KELUARGA
No Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F. MAKLUMAT TAMBAHAN
Adakah Pemohon Merupakan Yatim
Adakah Keluarga Penerima PPRT
Adakah Keluarga Ibu TunggalG. PENGAKUAN PEMOHON

Saya pernah/tidak pernah menerima bantuan persediaan sebanyak RM................... Tahun...................

Pusat Pengajian.................................................................. Peringkat Pengajian..................................

*Saya mengakui keterangan di atas adalah betul dan benar. Sekiranya Yayasan Terengganu mendapati

maklumat yang saya kemukakan adalah palsu, tuntutan bayaran balik yang telah diterima dan tindakan

undang-undang boleh diambil ke atas saya.
Tarikh:.................................. Tandatangan:.......................................................................................
H. PENGESAHAN PENDAFTARAN / RESIT BAYARAN (UNTUK PERMOHONAN IPTS SAHAJA)

Saya sahkan bahawa pemohon di atas telah mendaftar di institusi ini.Tandatangan:.................................. Cop Institusi:

Nama:.........................................

Jawatan:...................................... Tarikh:
I. PENGESAHAN PENGERUSI JKKK

Saya (nama penuh dengan HURUF BESAR) ...............................................................

mengesahkan bahawa segala kenyataan di atas adalah benar.
Tarikh:.................................. Tandatangan / Cop:.......................................................................................J. SOKONGAN ADUN/AHLI PARLIMEN

Permohonan Disokong      Tidak Disokong
Tarikh:.................................. Tandatangan / Cop:.......................................................................................


*ADUN/AHLI PARLIMEN yang mewakili kawasan pemohon di negeri Terengganu.

K. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
Permohonan Lengkap      Permohonan Tidak Lengkap


Diuruskan Oleh:....................................................................................Tarikh:.................................. Tandatangan:.....................................................................................
Semakan Dokumen - Sila Tanda √
Bil Semak Keterangan
1   Borang Permohonan yang lengkap disahkan.
2   Salinan surat tawaran yang disahkan / serta dibawa salinan ASAL.
3   Kad pengenalan Pemohon, Ibu, Bapa dan Surat Beranak Pemohon yang disahkan.
4   Slip peperiksaan UPSR/PMR (bagi asrama penuh) dan SPM (bagi permohonan IPTA/IPTS).
5   Sila sertakan salinan resit bayaran RM200.00 atau cop pengesahan pendaftaran semasa mendaftar (bagi permohon IPTS).
6   Ibu/bapa adik beradik kandung sahaja yang dibenarkan mewakili pemohon, sertakan salinan kad pengenalan wakil.
7   Ibu/Bapa/Penjaga pemohon bukan daripada rakyat Terengganu tetapi pemastautin tetap melebihi 10 tahun hendaklah mendapat surat pengesahan mastautin daripada wakil rakyat / penghulu mukim / ketua kampung
8   Bagi tawaran luar negara, sila lampirkan surat penajaan atau salinan tiket kapal terbang.
9   Pertimbangan bantuan persediaan ke IPTA/IPTS ini hanya layak kepada pemohon dan keluarga mereka (Rakyat Terengganu) YANG MENDAFTAR SEBAGAI PEMILIH DI DUN NEGERI TERENGGANU.
Catatan
Sila hantar borang dan dokumen SEMINGGU sebelum daftar atau dalam tempoh SEBULAN selepas daftar. Terima Kasih.