Borang Permohonan Bantuan / Tajaan - Yayasan Terengganu
Perhatian:
- Sila isi maklumat di bahagian A, B, C, D, E dan F
- Sila isikan semua maklumat
- dan klik butang 'Hantar / Submit' di penghujung borang.

A. MAKLUMAT PERMOHONAN
Permohonan Bantuan Persediaan*
Tahun Kemasukkan*
Nama Sekolah / Institusi / IPTA / IPTS*  Negara
Peringkat Pengajian*
Nama Kursus Diambil*
Tarikh Mendaftar Kursus* Tempoh Pengajian  Semester
B. MAKLUMAT PEMOHON
Nama Pelajar*
Warganegara
No KP (Baru)* Eg. 080701075251
No Surat Beranak* Eg. Y9000129
Tempat Lahir*
Tarikh Lahir*
Jantina*
Bangsa / Agama*
Tel. Bimbit* (Contact) Eg. 0123456789
Email* (Contact)
Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah Eg. 0380001234
Alamat Rumah* Baris 1
Baris 2
Bandar*
Poskod*
*Daerah (TERENGGANU Sahaja)
KAWASAN DUN*
NO AKAUN BSN*
SEKOLAH TERDAHULU*
PEPERIKSAAN TERAKHIR*
TAHUN PEPERIKSAAN*
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN* GRED/CGPA
Untitled Document
C. MAKLUMAT BAPA/PENJAGA
Nama*
No KP* Eg. 760103075251
Tempat Lahir*
Pekerjaan*
Gaji* (RM) Eg. 5500
Majikan*
Alamat Pejabat
Tel. Bimbit* Eg. 0123456789
Tel. Rumah Eg. 0380081234
Tel. Pejabat Faks:
Email
Eg. mel@yahoo.com
D. MAKLUMAT IBU
Nama*
No KP* Eg. 760103075250
Tempat Lahir*
Pekerjaan* Suri Rumah(Klik)
Gaji* (RM) Eg. 5500
Majikan
Alamat Pejabat
Tel. Bimbit* Eg. 0123456789
Tel. Rumah Eg. 0380001234
Tel. Pejabat Faks :
Email
Eg. mel@yahoo.com
E. MAKLUMAT KELUARGA
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F. MAKLUMAT TAMBAHAN
Adakah anda merupakan anak yatim
Adakah keluarga anda penerima PPRT
Adakah keluarga anda Ibu Tunggal

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak Yayasan Terengganu berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran tanpa sebarang notis. Sebarang bentuk cubaan penipuan boleh menyebabkan anda disenarai hitam atau tindakan undang-undang boleh diambil.